“Żyjemy w harmonii ze środowiskiem”

Nasz cel

Zapewnienie zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb klientów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi wymaganiami dotyczącymi działalność spółki, w tym aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlaczego warto współpracować z nami

Nasza firma to 90 lat tradycji w dostawie wody, odbiorze ścieków i ich oczyszczania dla ponad 380 tys. mieszkańców Gdyni, Rumii, Redy, Wejherowa i częściowo tereny gminy Kosakowo.
Spełniamy najwyższe standardy zarządzania jakością, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałości o środowisko naturalne. Utrzymujemy wysoki poziom świadczonych usług w szczególności poprzez zapewnienie pracownikom niezbędnych szkoleń i wyposażenie ich w najlepszy dostępny sprzęt.

Czym się zajmujemy

 • Produkcją i dystrybucją wody,
 • odbiorem, oczyszczaniem i utylizacją ścieków,
 • eksploatacją i konserwacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z wyłączeniem kanalizacji deszczowej,
 • świadczeniem usług w zakresie badań i analiz technicznych dotyczących wody i ścieków,
 • świadczeniem usług w zakresie napraw i legalizacji przyrządów do pomiarów i kontroli przepływu wody.

Nasz obszar działalności

Jesteśmy głównym inwestorem w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chyloni”

Proces rekrutacyjny

1

ETAP I Ogłoszenie

Na tym etapie dzielimy się informacją o naszych oczekiwaniach względem kandydata oraz przedstawiamy zakres obowiązków.

2

ETAP II  Przygotowanie dokumentów

Przygotuj swoje CV, jeżeli możesz wyeksponuj te elementy, które dotyczą aplikowanego stanowiska. Jeżeli posiadasz doświadczenie zdobyte w poprzednich miejscach pracy koniecznie wpisz nazwę stanowiska i dodaj krótki opis obowiązków abyśmy wiedzieli czym się na nim zajmowałeś/zajmowałaś. Nie wpisuj nadmiarowych informacji np. o swoim życiu prywatnym (stan cywilny, liczba dzieci).

3

ETAP III  Selekcja kandydatów

To moment, w którym weryfikujemy nadesłane oferty pod kątem spełnienia ich z naszymi oczekiwaniami.

4

ETAP IV  Rozmowa rekrutacyjna

Zapraszamy telefonicznie wybranych kandydatów, którzy w naszej ocenie najlepiej spełniają nasze oczekiwania. Zazwyczaj na rozmowie rekrutacyjnej biorą udział: przedstawiciel Biura Personalnego oraz bezpośredni przełożony lub/i przełożony wyższego szczebla. Przed rozmową warto zapoznać się z naszą stroną internetową oraz przypomnieć sobie sytuacje z życia zawodowego potwierdzające zdobyte kwalifikacje/kompetencje. Na rozmowę możesz zostać poproszony o przyniesienie do wglądu dokumentów potwierdzających Twoje doświadczenie i/lub kwalifikacje. Rozmowa kwalifikacyjna to dobry moment, aby zapytać się nas o szczegóły aplikowanego stanowiska czy samej firmy. Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.

5

ETAP V  Wybór kandydata

W rozmowie telefonicznej zostaniesz poinformowany o wyniku rekrutacji. Jeżeli to Ty zostałeś wybrany, zostaną przedstawione Tobie warunki umowy o pracę.
Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z nami umówimy się na spotkanie w trakcie którego zostaniesz poproszony o wypełnienie szeregu dokumentów, które są wymagane przez przepisy. Otrzymasz od nas skierowanie na badanie lekarskie. Poinformuj nas, gdy lekarz potwierdzi brak przeciwwskazań do pracy na aplikowanym stanowisku.

6

ETAP VI  Wprowadzenie do organizacji

Miło Cię widzieć w naszym Zespole!

Benefity

 • grupowe ubezpieczenie na życie PZU,
 • program Benefit Systems,
 • w ramach ZFŚŚ:
  • dofinansowanie wypoczynku urlopowego,
  • zapomogi dla Pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej,
  • paczki świąteczno-noworoczne dla dzieci,
  • pożyczki mieszkaniowe,
 • pożyczki z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP),
 • opieka medyczna.

Oferty pracy

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Jeśli są Państwo zainteresowani pracą w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, a aktualnie nie ma interesujących Państwa ofert, zachęcamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych poprzez nasz system rekrutacyjny. Dokumenty kandydatów do pracy będą przechowywane w naszej bazie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostały złożone dokumenty aplikacyjne.