Polityka Prywatności

data publikacji: 10 maja, 2024 Ostatnia aktualizacja: 10 maja, 2024

Drogi Użytkowniku!

W trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony Twoich danych osobowych przygotowaliśmy tę oto Politykę prywatności. W dokumencie tym znajdziesz zasady, na jakich opiera się przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej, a także sposób działania plików cookies. Bardzo prosimy, abyś zapoznał się z tymi informacjami, jeżeli będziesz korzystać z naszej strony internetowej.

 

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Wstęp
 3. Dane osobowe i cele ich przetwarzania
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 5. Okres przetwarzania danych osobowych
 6. Odbiorcy danych
 7. Pliki cookies
 8. Wtyczki mediów społecznościowych
 9. Prawa Użytkownika
 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Definicje

  1.1. Strona internetowa – jedna ze stron internetowych prowadzonych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia. Do stron internetowych prowadzonych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o. o., które zostały opisane w niniejszej Polityce Prywatności należą: https://www.pewik.gdynia.pl/https://ebok.pewik.gdynia.pl/https://pewikgdynia.bip.gov.pl/
  1.2. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1.3. Administrator danych osobowych – podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej jest PEWIK GDYNIA Sp. z o. o.
  1.4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca strony internetowe PEWIK GDYNIA Sp. z o. o.
  1.5. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO)

   

 2. Wstęp

  2.1. Zachowanie poufności, ochrona danych oraz respektowanie praw osób, których dotyczą przetwarzane dane, są dla PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy się do wymagań wynikających z RODO. W związku z tym PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. stosuje odpowiednie środki ochrony danych jak też na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo danych oraz aktywnie reaguje na zidentyfikowane zagrożenia i reaguje na wszelkie wnioski osób, których dotyczą dane.
  2.2. Poprzez bezpieczeństwo danych osobowych należy rozumieć zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności oraz rozliczalności, poprzez wdrożenie i eksploatację niezbędnych do tego celu mechanizmów technicznych i procedur organizacyjnych.
  2.3. Celem przedstawienia niniejszej informacji jest ochrona interesów osób, których dane dotyczą poprzez zapewnienie dostępu do niezbędnych informacji i umożliwienie skorzystania z praw, które przysługują każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane na stronach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

   

 3. Dane osobowe i cele ich przetwarzania

  3.1. Dane osobowe, w zależności od indywidualnych potrzeb, przetwarzane będą w następujących celach:
  1) umożliwienia Użytkownikowi wskazania odczytu z wodomierza przy pomocy dedykowanego formularza;
  2) rejestracji Użytkownika i umożliwienia korzystania z platformy e-BOK, która służy do przekazywania informacji dotyczących zawartych umów, realizowaniu lub egzekwowaniu umowy i/lub usług PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. oraz udzielaniu informacji i przyjmowaniu zgłoszeń dotyczących zawartej umowy;
  3) rejestracji Użytkownika i umożliwienia korzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., dzięki której będzie on informowany (poprzez wiadomość sms) o planowanych i nieplanowanych przerwach w dostawie wody, a także o wystawieniu faktury i upływającym terminie jej płatności;
  4) umożliwienia prawidłowego wyświetlania Stron internetowych PEWIK GDYNIA Sp. z o. o.

   

 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  4.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wówczas gdy dane przetwarzane będą w prawnie uzasadnionym interesie PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. Prawnie uzasadnionym interesem PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. jest prowadzenie korespondencji dotyczącej zagadnień technicznych i organizacyjnych związanych ze świadczeniem usług dostawy wody i odbioru ścieków (pkt 3.1. ppkt 1-3).
  4.2. W przypadku gdy dane przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym przekazywania informacji dotyczących terminu płatności oraz przypomnień o legalizacji wodomierzy, podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (pkt 3.1. ppkt 1-3).
  4.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wówczas gdy dane osobowe są niezbędne do prawidłowego działania lub wyświetlania strony, nawiązania komunikacji z urządzeniem użytkownika i przesłania na nie danych (pkt 3.1. ppkt 4).

   

 5. Okres przetwarzania danych osobowych

  5.1. W przypadku przetwarzania danych, gdy związane jest to z zawarciem i realizacją umowy, dokonywaniem rozliczeń, dochodzeniem roszczeń (pkt. 3.1. ppkt. 1-3) dane przetwarzane będą przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się realizacja umowy lub zakończyło się postępowanie.
  5.2. Dane osobowe przetwarzane w celu korzystania z usługi informacyjnej PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. (pkt 3.1. ppkt 3) będą przetwarzane przez okres korzystania z tej usługi i zostaną usunięte niezwłocznie po dezaktywowaniu tej usługi.
  5.3. Dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania tej strony internetowej będą przetwarzane przez okres obecności Użytkownika na stronie lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika ze swojej przeglądarki lub zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez Użytkownika. (pkt 3.1. ppkt. 4).

   

 6. Odbiorcy danych
  6.1. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Dane osobowe powierzane są do przetwarzania wyłącznie podmiotom zapewniającym odpowiednie standardy ochrony danych stosownie do wymagań art. 28 RODO.
  6.2. W przypadkach gdy jest wymagane na podstawie przepisów prawa dane osobowe będą także udostępniane właściwym organom administracji, ale tylko w niezbędnym zakresie na podstawie przepisów prawa.
 7. Pliki cookies

  7.1. PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) informuje, iż w ramach działania Strony internetowej korzysta z technologii plików „cookies”. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Strony PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. korzystają wyłącznie z sesyjnych plików cookies, które są przechowywane do zakończenia sesji przeglądarki, a następnie zostają skasowane z komputera lub urządzenia.
  7.2. PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe za pomocą plików cookie w celu umożliwienia prawidłowego wyświetlania stron internetowych PEWIK GDYNIA Sp. z o. o., korzystanie z wszystkich jej funkcjonalności.
  Strona internetowa nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.
  7.3. Jeśli Użytkownik nie chce zapisywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy jednak podkreślić, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach, może uniemożliwić korzystanie ze Strony.
  Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
  a) Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl)
  b) Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)
  c) Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd)
  d) Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14)

   

 8. Wtyczki mediów społecznościowych

  8.1. Na stronie internetowej PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. (https://www.pewik.gdynia.pl/), zintegrowana została wtyczka sieci społecznościowej Facebook, (usługodawca Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Użytkownik po kliknięciu w ikonę wtyczki Facebook odsyłany jest do portalu społecznościowego Facebook. Następnie posiada możliwość kliknięcia w przycisk “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia profilu PEWIK GDYNIA Sp. z o. o., znajdującego się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).
  8.2. PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do Facebooka, dane osobowe są przetwarzane przez portal Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Pliki cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być zainstalowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
  8.3 Jeśli użytkownik posiada konto na portalu społecznościowym Facebook i nie chce, aby zbierał on o nim informacje za pośrednictwem strony internetowej PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. ani wiązał je z danymi już przechowywanymi przez Facebook, wówczas musi zamknąć stronę internetową PEWIK GDYNIA Sp. z o. o., wylogować się z konta użytkownika na portalu Facebook, a następnie wejść ponownie na stronę internetową PEWIK GDYNIA Sp. z o. o.

   

 9. Prawa Użytkownika

  9.1. Osobie, której dane osobowe przetwarza PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. przysługuje prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO;
  b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO;
  c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  e) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.
  9.2. PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. informuje, że możliwa jest odmowa usunięcia danych osobowych w przypadkach gdy Spółka ma obowiązek przetwarzania tych danych nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego, bądź przetwarzanie związane jest z dochodzeniem lub obroną przysługujących roszczeń.
  9.3. Każda osoba, która uzna, że dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

   

 10. Postanowienia końcowe

  10.1. Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, w odniesieniu do stron internetowych https://www.pewik.gdynia.pl/https://ebok.pewik.gdynia.pl/https://pewikgdynia.bip.gov.pl/
  10.2 Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. pełni Pan Jakub Treugut. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować przesyłając list na podany powyżej adres bądź przesyłając wiadomość mailową pod adres: iodo@pewik.gdynia.pl
  10.3 Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 18 lipca 2023 r.

   

  Ostatnia aktualizacja: 18.07.2023 r.

Share