Deklaracja Dostępności

data publikacji: 6 kwietnia, 2024 Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia, 2024


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.pewik.gdynia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2024-04-19.  

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-31.

  

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Brak widoczności aktywnych elementów treści przy nawigacji klawiaturą.
 • Nie wszystkie elementy treści są dostępne z klawiatury.
 • Nie wszystkie odnośniki zawierają ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna lub zakładki w przeglądarce.
 • Nie wszystkie elementy graficzne posiadają alternatywę tekstową.
 • Nie wszystkie pola formularzy posiadają etykiety tekstowe powiązane z polami i mogą być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu.
 • Nie wszystkie pola formularzy posiadają informacje o błędzie oraz podpowiedzi, co zrobić w tej sytuacji.
 • Nie wszystkie linki do dokumentów posiadają informację o formacie, rozmiarze i języku pliku.
 • Niektóre odnośniki prowadzące do materiałów na podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • Niektóre elementy strony nie zapewniają odpowiedniego kontrastu do tła.
 • Listy numerowane i nienumerowane mogą zawierać inne elementy niż składowe list.
 • Nie wszystkie dokumenty do pobrania są dostępne cyfrowo i posiadają alternatywną wersję.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie ma prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujecie Państwo dostępu do tych dokumentów prosimy o kontakt i dokładne wskazanie, o które z nich chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

  
Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-31.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej , które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej prosimy o kontakt z Anna Szpajer, e-mail: Anna.Szpajer@pewik.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 66 87 369.

W zgłoszeniu prosimy o podanie:

 • swojego imienia i nazwiska,
 • swoich danych kontaktowych (np. numeru telefonu, e-mail),
 • dokładnego adresu strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opisu na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Państwa najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Państwa zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie zbyt krótki poinformujemy Państwa o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Państwa błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zaproponujemy Państwu dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, możecie Państwo zgłosić skargę do do Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl, telefon: 58 621 91 62) . Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna


I. Budynek biurowy mieszczący się w Gdyni przy ul. Witomińskiej 29
  

 1. Do budynku prowadzi wejście główne od strony ulicy Witomińskiej. Wejście bez ograniczeń architektonicznych, zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą poruszanie się (wejście bezpośrednio z chodnika, z poziomu 0).
 2. Wejście do budynku zabezpieczone jest podwójnymi, rozsuwanymi automatycznie drzwiami. Drzwi nr 1 otwierają się zawsze, drzwi nr 2 są zablokowane i otwierane są przez recepcję (budynek biurowy z założenia nie jest przeznaczony do obsługi interesantów, taką rolę pełni budynek nr II).
 3. Recepcja znajduje się w głębi korytarza po prawej stronie.
 4. Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się; na korytarzach znajdują się przezroczyste szklane drzwi ze znakami ostrzegawczymi, drzwi posiadają oszkloną część stałą; schody są dostępne i szerokie. W budynku jest jedna winda dostępna dla osób poruszających się na wózku.
 5. Do części budynku znajdującej się na I piętrze dostęp możliwy jest wyłącznie schodami i jest ona niedostępna dla osób na wózkach.
 6. W budynku brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Bezpośrednio przy budynku nie ma miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością.
 8. Istnieje możliwość swobodnego wstępu do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. Tłumacz języka migowego jest dostępny na wniosek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

  
II. Budynek biurowy mieszczący się w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21

 1. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze, wejście A bez ograniczeń architektonicznych, zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą poruszanie się (wejście bezpośrednio z chodnika, z poziomu 0).
 2. Wejście B do części biurowej budynku, gdzie bezpośrednia obsługa Klientów nie jest wykonywana, wymaga pokonania kilku schodów zewnętrznych. Ta część nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 3. Wejścia do budynku zabezpieczone są podwójnymi, wahadłowymi drzwiami.
 4. Recepcja znajduje się po lewej stronie wejścia B.
 5. Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się; na korytarzach znajdują się przezroczyste szklane drzwi ze znakami ostrzegawczymi, drzwi posiadają oszkloną część stałą; schody są dostępne i szerokie. W budynku nie ma windy.
 6. W budynku brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Bezpośrednio przy budynku nie ma miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością.
 8. Istnieje możliwość swobodnego wstępu do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. Tłumacz języka migowego jest dostępny na wniosek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Aplikacje mobilne

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie prowadzi aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Share