TARYFA NA 2013 r.

W dniu 3 grudnia 2012 roku Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni podjęło uchwałę Nr 14/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2013 roku... Czytaj więcej