Miesiąc: sierpień 2022

Inwestycje w Rumi

Jedną z aktualnie prowadzonych przez nas inwestycji jest wymiana 25 komór rewizyjnych w Rumi na kolektorze sanitarnym  WRR na odcinku 1900 metrów wzdłuż ulic: Ślusarskiej, Okrężnej, Ceynowy, Dębogórskiej do Ronda Marszałka M. Płażyńskiego. Wymiana rewizyjnych komór betonowo-ceglanych jest konieczna ze względu na znaczne zużycie materiałów konstrukcyjnych z jakich zostały wybudowane w latach 70-tych. Obecnie zastosowany... Czytaj więcej

Przypominamy – zmiana taryfy!

Zgodnie z obowiązującą od 12 września 2020 roku taryfą opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, od dnia 12 września 2022 roku obowiązują nowe stawki opłat, łącznie dla wody i ścieków o 4,4% wyższe od dotychczasowych. Szczegółowe informacje na stronie /zalaczniki/2020/09/Taryfa-KZG.pdf Czytaj więcej

Abolicja tylko do 1 września!

Przypominamy, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do sieci wodociągowej i/lub do sieci kanalizacji sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i które dotychczas pobierają wodę i/lub odprowadzają ścieki bezumownie, mogą w terminie do 1 września 2022 roku zgłosić się do Spółki w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie wody i/lub odbiór ścieków. W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie... Czytaj więcej