Umowy z użytkownikami lokali

data publikacji: 17 marca, 2022 Ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024

Krok po kroku

  1. Właściciel lub zarządca budynku, w którym zlokalizowany jest lokal, z którego korzystasz powinien złożyć Wniosek nr 21.
  2. Po przeprowadzeniu kontroli montażu wodomierzy lokalowych otrzymasz pocztą, dwa egzemplarze projektu Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków (…).
  3. Wyślij do nas jeden podpisany egzemplarz Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków bez załączników.

Share