Taryfa i cennik

data publikacji: 13 kwietnia, 2024 Ostatnia aktualizacja: 17 maja, 2024

Informujemy, że w dniu 11 lipca 2023 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzję zatwierdzającą taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, gminy wiejskiej Wejherowo oraz części gminy Kosakowo (Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie i część ulic w miejscowościach Pogórze i Kosakowo).

Gmina Puck:

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2023 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzję zatwierdzającą taryfy za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie miejscowości: Rekowo Górne, Połchowo i Widlino w Gminie Puck. Taryfy obowiązują od 28 lipca 2023 roku.

Taryfa gmina Puck

Cennik dla Pucka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni świadczy dwa rodzaje usług. Usługi podstawowe, do których zalicza się zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, oraz usługi dodatkowe, świadczone przez poszczególne komórki organizacyjne.

Cennik usług dodatkowych

Share