Taryfa

data publikacji: 2 września, 2021 Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia, 2024

Informujemy, że PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. prowadzi rozliczenia za dostawę wody i odbiór ścieków według cen zawartych w Taryfie za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 12 września 2020 do 11 września 2023 roku.

Zgodnie z Taryfą zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w drodze sygn. akt GD.RZT.70,120.324.D.2020.KR z dnia 13 sierpnia 2020 roku, w dniu 12 września 2021 r. nastąpi zmiana okresu obowiązujących cen.

Share