Wysokość cen i stawek opłat w 2015 r. dla gminy Puck

Ogłoszenie Taryfy 2015 PUCK Pełny tekst uchwały RG Puck Czytaj więcej