Wysokość cen i stawek opłat na 2016 r. dla KZG

W dniu 3 grudnia 2015 roku Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni podjęło uchwałę Nr 20/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2016 roku... Czytaj więcej