Podłącz się!

W Gminie Wejherowo zakończyła się realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0018/16 pn. ,,Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA’’ oraz finansowanych wyłącznie ze środków PEWIK GDYNIA  Sp. z o.o. Projekt finansowany z udziałem środków UE obejmował wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Bolszewie o... Czytaj więcej