Miesiąc: marzec 2022

Zakończenie realizacji Kontraktu pn.: „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni informuje, że zakończyła realizację Kontraktu pn.: „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo”   współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu nr POIS.02.03.00-00-0023/17 pn.: „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków „Dębogórze” oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej”. W ramach Kontraktu... Czytaj więcej

Uwaga ważne informacje dotyczące niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków.

Informujemy, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do sieci wodociągowej i/lub do sieci kanalizacji sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i które dotychczas pobierają wodę i/lub odprowadzają ścieki bezumownie, mogą w terminie od 1 marca do 1 czerwca 2022 roku zgłosić się do Spółki w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie wody i/lub odbiór ścieków. W stosunku do... Czytaj więcej