Strona główna

Informacje o Awariach:

Brak informacji o awariach

Planowane Wyłączenia:

Brak informacji o awariach

Czy wiesz, że…

1 kwietnia 1930 roku komisaryczny Zarząd Miejski powołał Zakład Wodociągów i Kanalizacji miasta Gdyni?

Głównym zadaniem była budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście.

czytaj więcej
Archiwalne zdjęcie ujęcia wody

Czy wiesz, że…

Eksploatujemy 114 przepompowni ścieków?

PEWIK eksploatuje 114 przepompowni ścieków, dzięki którym możliwe jest bezawaryjne i skuteczne pompowanie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków. Za prawidłowe funkcjonowanie tych obiektów odpowiadają Pracownicy wydziału sieci kanalizacyjnej. Przepompownie ścieków mają kluczowy wpływ na stan środowiska naturalnego.

czytaj więcej