Informacje prasowe

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, że posiada do sprzedaży zlikwidowane składniki majątku zgodnie z załączonym zestawieniem

Regulamin sprzedaży likwidowanych składników majątku PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Czytaj więcej

TARYFA NA 2013 r.

W dniu 3 grudnia 2012 roku Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni podjęło uchwałę Nr 14/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2013 roku... Czytaj więcej

Podziękowania od dzieci z Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi

Do niewątpliwie miłych chwil w działalności społecznej należą podziękowania. W dniu dzisiejszym dzieci wraz z nauczycielami z Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi, podziękowali Zarządowi naszej Spółki, za pomoc udzieloną w organizacji wyjazdu do USA na finał konkursu Odysei Umysłu. (więcej…) Czytaj więcej