Zgłaszanie awarii

data publikacji: 12 stycznia, 2024 Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia, 2024

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub wodomierza przyjmuje dyspozytor systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

Telefony czynne całą dobę:

 • 994 (połączenie bezpłatne),
 • +48 58 66 87 311 (połączenie płatne wg. taryfy operatora)

e-mail: ed@pewik.gdynia.pl

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Spółki oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Spółkę.

Uwaga!

Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej w budynku. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie.

Wykaz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej link do wyszukiwarki hydraulików.

Przypominamy, że:
 • urządzenia pomiarowe stosowane przez naszą Spółkę podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek,
 • za stan pomieszczenia, w którym został zainstalowany wodomierz odpowiada odbiorca wody,
 • złącza na wodomierzu są zabezpieczone plombami i nie wolno go samowolnie przemieszczać.

Szanowny Kliencie!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wprowadził usługę umożliwiającą powiadamianie mieszkańców o:

 • planowanych i nieplanowanych przerwach w dostawie wody,
 • awariach,
 • wystawieniu faktury,
 • upływającym terminie płatności za fakturę,
 • konieczności dokonania rozliczenia rzeczywistego,
 • upływie terminu legalizacji wodomierzy będących własnością Odbiorcy.

Usługa ta polega na nieodpłatnym przesyłaniu do Odbiorcy wiadomości SMS lub e-mail.

Share