Spotkanie międzynarodowego zespołu badawczego i partnerów na GOŚ Dębogórze

data publikacji: 18 czerwca, 2024 Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca, 2024

W ostatnim czasie na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” gościliśmy międzynarodowy zespół badawczy i partnerów stowarzyszonych projektu LIMIT realizowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk (ang. Interreg South Baltic): „Innowacyjne technologie usuwania poli- i perfluorowanych związków organicznych (PFAS) oraz innych kluczowych mikrozanieczyszczeń ze źródeł punktowych jako istotny aspekt zrównoważonego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w obszarze Południowego Bałtyku”, którego jesteśmy Partnerem Stowarzyszonym????

Projekt LIMIT koncentruje się na poszukiwaniu zrównoważonych technologii usuwania mikrozanieczyszczeń z wody ???? i ścieków ze szczególnym zwróceniem uwagi na poli- i perfluorowane związki organiczne (PFAS). Ta grupa związków z uwagi na swoją trwałość w środowisku należy do tzw. grupy trwałych zanieczyszczeń ang. forever chemicals. W ramach projektu testowane będą m.in. technologie wykorzystujące promieniowanie UV, utlenianie elektrochemiczne, czy właściwości wody w stanie nadkrytycznym. Dodatkowo w systemach oczyszczania zbadane zostaną: granulowany węgiel aktywny i żywice jonowymienne, a także układy obejmujące kombinacje poszczególnych metod.

Efektem projektu powinna być technologia pozwalająca na usuwanie wspomnianych zanieczyszczeń, umożliwiająca realizację założeń gospodarki obiegu zamkniętego m. in. poprzez ponownie wykorzystanie ścieków, czy wody technologicznej.

Projekt LIMIT współtworzą interdyscyplinarne, międzynarodowe zespoły badawcze ze Szwecji (lider projektu), Danii, Litwy i Polski. Stronę polską reprezentuje Politechnika Gdańska (zespół PG: dr. inż. Małgorzata Szopińska, prof. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, prof. PG, dr inż. Katarzyna Kozłowska-Tylingo, dr inż. Mattia Pierpaoli, dr inż. Filip Gamoń, dr inż. Hubert Byliński oraz mgr inż. Filip Pawlak). W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele innych podmiotów stowarzyszonych m. in. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, Gdańskie Wodociągi, Port Gdynia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz firma Techsan z Olsztyna.

Dziękujemy wszystkim za spotkanie i liczymy na ciekawe efekty naszej współpracy w kolejnych miesiącach????

wizyta na oczyszczalni ścieków

wizyta na oczyszczalni ścieków

Share