Duplikaty faktur

data publikacji: 18 marca, 2022 Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia, 2024

Krok po kroku

  1. Przygotuj swój kod nabywcy.
  2. Wystąp w jeden z wybranych sposobów o sporządzenie i przysłanie duplikatu faktury, podając swój kod nabywcy oraz informację o jaki konkretny duplikat faktury występujesz.
  3. Po otrzymaniu wniosku dokonamy identyfikacji Usługobiorcy oraz poprawności danych.
  4. W przypadku pozytywnej weryfikacji, otrzymasz zwrotnie wygenerowany duplikat faktury.
  5. W przypadku:
    • podania niepoprawnych danych, skontaktujemy się z Tobą celem dodatkowych wyjaśnień,
    • konieczności zmiany danych, możesz je zaktualizować korzystając z Wniosku nr 18.

Share