Odbiór techniczny przyłącza

data publikacji: 21 marca, 2022 Ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024

Krok po kroku

  1. Po włączeniu przyłącza do sieci i wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 5.
  2. W odpowiedzi udostępnimy Tobie „Protokół przyłączenia nieruchomości do sieci”.

Share