Odbiór techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

data publikacji: 11 stycznia, 2024 Ostatnia aktualizacja: 26 marca, 2024

Krok po kroku

  1. Po włączeniu urządzeń do sieci, wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów określonych w załączniku nr 5 do „Umowy ustalającej warunki wybudowanie oraz przeniesienia własności urządzenia”, część 1 – Dokumenty niezbędne przed odbiorem technicznym, wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 34.
  2. Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji powykonawczej i dokonamy odbioru technicznego przygotowując „Protokół odbioru technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” do podpisu przez Inwestora i uprawnionego Kierownika.
  3. Po otrzymaniu „Protokołu odbioru technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” możesz przystąpić do czynności określonych w „Umowie ustalającej warunki wybudowanie oraz przeniesienia własności urządzenia wodociągowego i/lub urządzenia kanalizacyjnego” związanych z przeniesieniem własności urządzenia.

Share