Zawieranie umów poboru wody przy użyciu nastawy hydrantowej

data publikacji: 3 listopada, 2022 Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca, 2024


Krok po kroku

  1. Zapoznaj się z cenami najmu i wysokością kaucji – znajdziesz je w cenniku usług dodatkowych
  2. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 27.
  3. W odpowiedzi otrzymasz projekt „Umowy poboru wody przy użyciu nastawy hydrantowej”
  4. Wyślij podpisaną Umowę wraz z potwierdzeniem wpłaty kaucji.
  5. W odpowiedzi otrzymasz podpisaną obustronnie Umowę wraz z informacją o możliwości odbioru nastawy hydrantowej.
  6. Odbierz od nas nastawę hydrantową. Odbiór nastawy zostanie potwierdzony protokołem.
  7. Pamiętaj, aby do 3 dnia każdego miesiąca podać wskazanie wodomierza, poprzez przesłanie SMS-em na nr 664 078 200 lub w inny sposób. W przeciwnym wypadku ilość pobranej wody w ciągu danego miesiąca zostanie określona zgodnie z zadeklarowanym poborem w umowie.
  8. Po upływie okresu na jaki umowa została zawarta zostaniesz powiadomiony o konieczności zwrotu nastawy.
  9. Zwróć nastawę hydrantową w ciągu 7 dni i opłać wystawione  faktury: za najem oraz końcową za pobór wody. Zwrot nastawy zostanie potwierdzony protokołem.
  10. W ciągu 21 dni otrzymasz od nas zwrot kaucji na rachunek bankowy, z którego kaucja została wysłana.

Share