Budowa przyłączy kanalizacyjnych

data publikacji: 2 kwietnia, 2020 Ostatnia aktualizacja: 26 marca, 2024

Krok po kroku

  1. Uzyskaj warunki przyłączenia nieruchomości do sieci. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, przeczytaj tą instrukcję.
  2. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 25.
  3. Do wniosku dołącz:
  • Wstępną propozycję trasy instalacji i przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego budynku – mapa lub szkic sytuacyjny.
  • Propozycję trasy możesz przygotować na wydruku mapy pobranej z serwisów mapowych.

Jeśli nie wiesz gdzie jest zlokalizowana istniejąca sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, to przeczytaj tą instrukcję.

  1. Po analizie ofert wykonawców na zaprojektowanie i wybudowanie Twojego przyłącza, zaprosimy Ciebie do naszej siedziby w celu podpisania Umowy ustalającej warunki zaprojektowania i budowy.
  2. W przypadku, gdy nie będziesz mógł nas odwiedzić wyślemy do Ciebie dwa egzemplarze projektów umowy wraz z pismem przewodnim, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  3. Po otrzymaniu podpisanych dokumentów Wykonawca przystąpi do realizacji swojego zadania. W tracie realizacji będzie musiał uzyskać Twoją akceptację trasy instalacji. W przypadku wystąpienia różnic między kosztem oferowanym a kosztem opracowanym w oparciu o przedmiar robót i projekt, poinformujemy Ciebie o tym i przygotujemy Aneks do umowy.
  4. Po zakończonych pracach wystawimy fakturę, którą będziesz musiał opłacić jednorazowo, bądź w wybranym planie ratalnym. Płatność możesz rozłożyć na 12, 24, bądź 36 miesięcznych rat.
  5. Na zakończenie, skompletujemy dokumentację wraz z Umową o odprowadzanie ścieków i przekażemy ją Tobie.

Share