Budowa przyłączy kanalizacyjnych

data publikacji: 2 kwietnia, 2020 Ostatnia aktualizacja: 4 lipca, 2024

Krok po kroku

  1. Uzyskaj warunki przyłączenia nieruchomości do sieci zgodnie z tą instrukcją.
  2. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 25.
  3. Do wniosku dołącz:
  • Wstępną propozycję trasy instalacji i przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego budynku – mapa lub szkic sytuacyjny.
  • Propozycję trasy możesz przygotować na wydruku mapy pobranej z serwisów mapowych.

Jeśli nie wiesz gdzie jest zlokalizowana istniejąca sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, to przeczytaj tą instrukcję.

  1. Po analizie ofert wykonawców na zaprojektowanie i wybudowanie Twojego przyłącza, zaprosimy Ciebie do naszej siedziby w celu podpisania Umowy ustalającej warunki zaprojektowania i budowy.
  2. W przypadku, gdy nie będziesz mógł nas odwiedzić wyślemy do Ciebie dwa egzemplarze projektów umowy wraz z pismem przewodnim, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  3. Po otrzymaniu podpisanych dokumentów Wykonawca przystąpi do realizacji swojego zadania. W tracie realizacji będzie musiał uzyskać Twoją akceptację trasy instalacji. W przypadku wystąpienia różnic między kosztem oferowanym a kosztem opracowanym w oparciu o przedmiar robót i projekt, poinformujemy Ciebie o tym i przygotujemy Aneks do umowy.
  4. Po zakończonych pracach wystawimy fakturę, którą będziesz musiał opłacić jednorazowo, bądź w wybranym planie ratalnym. Płatność możesz rozłożyć na 12, 24, bądź 36 miesięcznych rat.
  5. Na zakończenie, skompletujemy dokumentację wraz z Umową i przekażemy ją Tobie.

Share