Rozwiązywanie umów

data publikacji: 13 czerwca, 2022 Ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024

Krok po kroku

  1. Wyślij do nas wypełniony i podpisany Wniosek nr 11.
  2. Jeżeli wypowiadasz nam umowę to zaznacz ten fakt na wniosku w polu 18.1. Wówczas, Twoja umowa zostanie rozwiązana na koniec następnego miesiąca.
  3. Jeżeli wnioskujesz o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to zaznacz ten fakt na wniosku w polu 18.2 i dołącz do wniosku Zał. 1 Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza. Wówczas Twoja umowa może zostać rozwiązana z datą wskazaną na protokole.
  4. W odpowiedzi zamkniemy umowę zgodnie z Twoim wnioskiem i jeśli będzie taka potrzeba, wystawimy fakturę końcową lub korektę rozliczenia. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do regulowania swoich zobowiązań przez cały okres trwania umowy.
  5. Jeżeli w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy nie zostanie złożony przez nowego Usługobiorcę Wniosek nr 10, nieruchomość może zostać odcięta przez nas od sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Share