Samodzielne fakturowanie

data publikacji: 17 marca, 2023 Ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024

Krok po kroku

  1. Zaloguj się do e-BOK i upewnij się, że aktywowałeś usługę samodzielnego fakturowania.
  2. Następnie przejdź do zakładki „Rozliczenia rzeczywiste”.
  3. Wprowadź wskazanie wodomierza w komórce „STAN LICZNIKA”.
  4. Kliknij przycisk „Przekaż do rozliczenia”.
  5. System rozpocznie przetwarzanie danych i wyświetli wygenerowane pozycje faktury.
  6. Następnie kliknij przycisk „WYSTAW FAKTURĘ”.
  7. System ponownie rozpocznie przetwarzanie danych.
  8. Poprawnie wystawiona faktura zostanie oznaczona symbolem „$”.
  9. Kliknij symbol „$” aby wykonać przelew.

Share