Umowy z właścicielami budynków wielolokalowych

data publikacji: 17 marca, 2022 Ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024

Krok po kroku

 1. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 21.
 2. W odpowiedzi otrzymasz Warunki techniczne montażu wodomierzy lokalowych, w których wskażemy jakie warunki muszą być spełnione w Twoim budynku, tj.:
  • instalacja wodomierzy dla wszystkich lokali na koszt ich użytkowników,
  • właściciel lub zarządca reguluje należności różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych,
  • zapewnienie możliwości przerwanie dostarczania wody do każdego lokalu.
 3. Zamontuj wodomierze lokalowe zgodnie z ww. warunkami.
 4. Wyślij do nas wypełniony i podpisany Wniosek nr 22.
 5. W odpowiedzi przeprowadzimy kontrolę montażu wodomierzy lokalowych.
 6. Po kontroli otrzymasz pocztą dwa egzemplarze projektu Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków. Osoby korzystające z lokali otrzymają swoje umowy.
 7. Wyślij do nas jeden podpisany egzemplarz Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków bez załączników.

Share