Uzgodnienie dokumentacji projektowej

data publikacji: 11 stycznia, 2024 Ostatnia aktualizacja: 26 marca, 2024

I. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Krok po kroku

  1. Zleć projektantowi opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie wydanych przez nas „Warunków technicznych wykonania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych”.
  2. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 32 wraz z dokumentacją projektową wskazaną ww. Warunkach.
  3. W odpowiedzi otrzymasz od nas pocztą „Uzgodnienie dokumentacji projektowej” ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania w sprawie budowy urządzeń.

II. Plany zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu

Krok po kroku

  1. Wyślij do nas e-mailem wypełniony Wniosek nr 32.
  2. W odpowiedzi otrzymasz e-mailem „Uzgodnienie dokumentacji projektowej” ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania w sprawie budowy Twojej inwestycji.
  3. Fakturę za „Uzgodnienie i/lub opiniowanie dokumentacji technicznej” wyślemy odrębnym listem zwykłym na adres projektanta.

Share