Wydawanie warunków

data publikacji: 21 marca, 2022 Ostatnia aktualizacja: 19 lipca, 2024

Krok po kroku

 1. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 2.
 2. Do wniosku dołącz:
  1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
   • Plan możesz przygotować na wydruku mapy pobranej z serwisów mapowych.
   • Jeśli nie wiesz gdzie jest zlokalizowana istniejąca sieć wodociągowa lub kanalizacyjna to przeczytaj tą instrukcję.
   • Plan możesz zrobić samodzielnie lub zlecić jego wykonanie projektantowi
  2. Bilans zapotrzebowania na wodę i ilości ścieków – zawsze jeśli wniosek dotyczy obiektów innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne.
   • Bilans należy obliczyć na podstawie jednostkowego zapotrzebowania na wodę oraz współczynników nierównomierności dobowej i godzinowej.
   • Bilans możesz zrobić samodzielnie lub zlecić jego wykonanie projektantowi
 3. W odpowiedzi otrzymasz ,,Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci” ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania w sprawie przyłączenia Twojej nieruchomości do sieci.

Share