Zasady rozliczeń z Usługobiorcami

data publikacji: 28 października, 2011 Ostatnia aktualizacja: 22 marca, 2024

Krok po kroku

I. Rozliczenia na podstawie wskazań wodomierzy odczytanych przez PEWIK:

 1. Nasz pracownik odczytuje wskazania wodomierzy (głównego i ogrodowego lub zainstalowanego na ujęciu własnym) w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym dla danego punktu rozliczeniowego.
 2. Odczytane wskazania wodomierzy są dla nas podstawą do wystawienia faktur w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym.
 3. W przypadku braku dostępu do wodomierzy, zostawiamy Tobie pisemne zawiadomienie z prośbą o samodzielne przekazanie wskazań wodomierzy.
 4. Jeżeli nie będziemy znali wskazań wodomierzy, wystawimy fakturę na podstawie szacunku w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym.

II. Rozliczenia na podstawie wskazań wodomierzy przekazanych przez Usługobiorcę:

 1. Możesz samodzielnie przekazywać wskazania wodomierzy (głównego i ogrodowego lub zainstalowanego na ujęciu własnym) w miesiącach wskazanych z okresie obrachunkowym dla danego punktu rozliczeniowego.
 2. Przekazane wskazania wodomierzy są dla nas podstawą do wystawienia faktur w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym.
 3. Jeżeli nie będziemy znali wskazań wodomierzy, wystawimy fakturę na podstawie szacunku w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym.

III. Rozliczenia na podstawie raportów lokalowych przekazanych przez zarządcę lub właściciela budynku wielolokalowego:

 1. Zarządca lub właściciel budynku wielolokalowego przekazuje wypełniony raport lokalowy w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym dla danego punktu rozliczeniowego.
 2. Przekazane raporty lokalowe są dla nas podstawą do wystawienia faktur dla zarządcy lub właściciela budynku wielolokalowego oraz osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym.
 3. Jeżeli nie otrzymamy raportu lokalowego, wystawimy fakturę na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego a w przypadku braku takiej możliwości na podstawie szacunku w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym.

IV. Rozliczenia na podstawie przeciętnych norm zużycia wody:

 1. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej i odprowadzonych ścieków ustalana jest w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
 2. Przeciętne normy zużycia wody są dla nas podstawą do wystawienia faktury w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym.
Share