Zgłaszanie szkody

data publikacji: 11 stycznia, 2024 Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia, 2024

Zgłoszenie szkody powstałej w wyniku działalności PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. można przekazać, wypełniając druk „Zgłoszenie szkody”:

 1. listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
  81-311 Gdynia, ul. Witomińska 29, z podaniem telefonu kontaktowego
 2. pocztą e-mail: szkody@pewik.gdynia.pl
 3. osobiście w jednej z niżej wymienionych komórek organizacyjnych Spółki:
  • Wydział Sieci Wodociągowej – Gdynia, ul. Witomińska 29
  • Wydział Sieci Kanalizacyjnej – Gdynia, ul. Witomińska 29
  • Dział Analiz i Planowania – Gdynia, ul. Witomińska 29, pok. 108

Szczegółowe informacje związane ze zgłoszeniem, jak i dalszym trybem likwidacji szkody można uzyskać w Dziale Analiz i Planowania, telefon: +48 58 66 87 435 lub +48 58 66 87 251.

Zgłoszenie szkody innej niż samochody

Zgłoszenie szkody samochody

Przed złożeniem/wysłaniem dokumentu prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., która jest dostępna Tutaj

Share