Wodomierz główny – zmiana lokalizacji

data publikacji: 11 stycznia, 2024 Ostatnia aktualizacja: 4 lipca, 2024

Krok po kroku

  1. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 7. W polu nr 17 wskaż propozycję nowej lokalizacji wodomierza głównego w formie opisowej i/lub szkicu.
  2. W odpowiedzi otrzymasz „Informacje o możliwości zmiany warunków świadczenia usług”, na podstawie której w docelowej lokalizacji wodomierza będziesz mógł przygotować instalację wodociągową do montażu wodomierza. Pomieszczenie i przygotowana instalacja muszą być zgodne z otrzymaną „Informacją o możliwości zmiany warunków świadczenia usług”. Wszystkie prace związane z przygotowaniem pomieszczenia i instalacji wykonujesz własnym staraniem i na własny koszt. Wykonanie prac możesz zlecić dowolnemu wykonawcy lub skorzystać z listy wykonawców.
  3. Na 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania prac instalacyjnych wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 4, wskazując w polu 12 punkt 2 „kontrola podejścia pod wodomierz”.
  4. Na podstawie Wniosku nr 4 skontrolujemy pomieszczenie i instalację wodociągową w zakresie spełnienia warunków technicznych, a następnie nieodpłatnie zdemontujemy wodomierz w dotychczasowym miejscu i zamontujemy wodomierz w nowym miejscu i go oplombujemy. Twoim obowiązkiem jest demontaż armatury, wstawienie odcinka przewodu w miejscu po zdemontowanym wodomierzu.

Share