Biurowiec PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Taryfa za wodę i ścieki – zmiana od 19 lipca 2024

data publikacji: 24 czerwca, 2024 Ostatnia aktualizacja: 4 lipca, 2024

Aktualnie na terenie Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki (miasta Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, gmina wiejska Wejherowo oraz część gminy Kosakowo (Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie i część ulic w miejscowościach: Pogórze i Kosakowo) obowiązuje trzyletnia taryfa określająca ceny wody i ścieków na okres 36 miesięcy od 19 lipca 2023 do 19 lipca 2026 roku. W ramach tej taryfy z dniem 19 lipca 2024 roku ceny wody i ścieków wzrosną odpowiednio o 5,9% i 5,1%  i wyniosą odpowiednio 5,35 zł/m3 netto (woda) i 6,97 zł/m3 netto (ścieki). 

Podwyżki te wynikają z inflacji oraz wzrostu cen energii, paliw, materiałów eksploatacyjnych i usług remontowych, przekładających się na koszty prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Jesteśmy świadomi, że wzrost opłat za wodę i ścieki jest dla mieszkańców dodatkowym obciążeniem w obecnych trudnych czasach,  choć  przy średnim miesięcznym zużyciu wody 3 m3/osobę łączny rachunek za wodę i ścieki w 4-osobowym gospodarstwie domowym, licząc  z podatkiem VAT 8%, wzrośnie o 8,30 zł.

Zapewnienie nieprzerwanej dostawy czystej wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków jest jednak sprawą bezpieczeństwa zdrowotnego i sanitarnego 400 tysięcy mieszkańców obsługiwanych przez nasze przedsiębiorstwo. Eksploatacja ponad dwóch tysięcy kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz setek obiektów, urządzeń i instalacji technologicznych, wymaga codziennie użycia dużych ilości energii, różnorodnych materiałów i ciągłej, siedem dni w tygodniu, pracy wielu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Nie da się tego odpowiedzialnie zapewnić bez odpowiedniego finansowania.

Liczymy na zrozumienie i zaufanie mieszkańców obsługiwanych przez nas miejscowości.

Share