Zakończenie inwestycji w Bolszewie, Górze i Orlu – przyłącz się!

data publikacji: 1 lutego, 2021 Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia, 2024

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, o zakończeniu realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0018/16 pn.: „Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA”.

W ramach kontraktu ZP/01/POIS/2019 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu” wykonano i przekazano do eksploatacji 23,65 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z trzema przepompowniami ścieków za łączną kwotę ok. 20,0 mln zł oraz 0,17 km sieci wodociągowej za kwotę 48,7 tys. zł.

Zrealizowana inwestycja uzyskała wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia związane z przejęciem do użytkowania i eksploatacji wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przez PEWIK, natomiast  właściciele nieruchomości w miejscowościach: Bolszewo, Góra, Orle mają już możliwość podłączania swoich posesji do nowo wybudowanych sieci. Przyłączanie nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach etapu I i II  jest możliwe od 31.12.2020 r. i obejmuje m.in. poniższe ulice:

–          w Górze Tulipanowa, Pomorska, Wejhera, Żonkilowa, Astrowa, Liliowa, Różana, Irysowa, Za Lasem, Malinowa, Szeroka, Agrestowa, Porzeczkowa, Głogowa, Orzechowa, Leszczynowa, Wiejska, Żołędziowa, Irysowa, Rajska, Jarzębinowa, Zamostna ;  

–          w Bolszewie Św. Huberta, Mieszków, Piastów, Jagiellonów, Zamostna, Spokojna.

–          w Orlu –  Zamostna, Topolowa, Brzozowa, Świerkowa, Makowa, Kwiatowa, Pomorska, Chabrowa, Różana.

Dla sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach etapu III przyłączanie nieruchomości jest możliwe od dnia 27.01.2021 r. i obejmuje m.in. ulice:

–          w Orlu – Zamostna, Szczęśliwa, Krótka, Spokojna, Boczna, Ceynowy, Brukowa, Wejhera, Lipowa, Akacjowa, Słoneczna, Konopnickiej, Ogrodnicza, Wesoła.

Uprzejmie informujemy, że w celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej należy postępować w trybie opisanym na stronie internetowej www.pewik.gdynia.pl.  Wszystkie potrzebne informacje można też uzyskać dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. tel. (58) 66 87 311.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej jest możliwe po uzyskaniu warunków przyłączenia nieruchomości do sieci /strefa-klienta/biuro-obslugi-klienta/formularze-do-pobrania.

Schemat  mapka ogólna ORLE

Po otrzymaniu ww. warunków przyłączenia przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych należy złożyć do PEWIK – Zlecenie kontroli przyłączenia nieruchomości do sieci /strefa-klienta/biuro-obslugi-klienta/formularze-do-pobrania

Po zakończonym odbiorze należy dokonać formalności związanych z podpisaniem umowy. Całość korespondencji dot. przyłączenia nieruchomości do sieci można prowadzić w formie korespondencji elektronicznej: bok@pewik.gdynia.pl lub papierowej poprzez operatora pocztowego.

Informujemy, że PEWIK nie pobiera opłat za wydanie ww. dokumentów jak i opłat za przyłączenie, a prace dotyczące wykonania instalacji kanalizacyjnej na terenie nieruchomości można wykonać ,,własnymi siłami’’.

Share