Zakończenie inwestycji w Bolszewie, Górze i Orlu – przyłącz się!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, o zakończeniu realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0018/16 pn.: „Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA”. W ramach kontraktu ZP/01/POIS/2019 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu” wykonano i przekazano do eksploatacji 23,65 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej... Czytaj więcej