Miesiąc: wrzesień 2021

Zapraszamy na film – nowe inwestycje na oczyszczalni ścieków!

[video width="1920" height="1080" mp4="/zalaczniki/2021/09/oczyszczalnia_pewik_low4.mp4"][/video] Czytaj więcej

Taryfa

Informujemy, że PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. prowadzi rozliczenia za dostawę wody i odbiór ścieków według cen zawartych w Taryfie za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 12 września 2020 do 11 września 2023 roku. Zgodnie z Taryfą zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe... Czytaj więcej