Zgłoszenie budowy przyłącza

data publikacji: 21 marca, 2022 Ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024

Krok po kroku

  1. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 4.
  2. W odpowiedzi poinformujemy Cię o osobie prowadzającej sprawę, przeanalizujemy dokumenty dotyczące Twojej sprawy oraz skontrolujemy zgodności wykonywanych prac z warunkami przyłączenia lub uzgodnionym sposobem przyłączenia nieruchomości do sieci.
  3. Po kontroli zamontujemy wodomierz główny i wykonamy połączenie przyłącza z siecią zgodnie z warunkami przyłączenia lub uzgodnionym sposobem przyłączenia nieruchomości.
  4. Kilka tygodni po wykonaniu włączenia przyłącza do sieci otrzymasz od nas dwa egzemplarze projektu Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków wraz z załącznikami.
  5. Wyślij do nas obydwa podpisane egzemplarze projektu Umowy bez załączników.
  6. W odpowiedzi otrzymasz pocztą podpisany przez nas Twój egzemplarz Umowy.

Share