Kontrola i odbiór urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

data publikacji: 11 stycznia, 2024 Ostatnia aktualizacja: 24 marca, 2024

Krok po kroku

  1. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót, wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 33.
  2. Po otrzymaniu wniosku, zweryfikujemy dokumenty dotyczące Twojej sprawy pod kątem zgodności projektowanych prac z warunkami technicznymi, umową ustalającą warunki wybudowania i przejścia własności urządzenia i uzgodnieniem dokumentacji projektowej.
  3. Kontrola realizacji robót odbywa się przy ścisłej współpracy naszego wyznaczonego pracownika ze wskazanym we wniosku Kierownikiem robót.
  4. Po pozytywnych wynikach przeprowadzonych kontroli ustalimy termin wykonania połączenia nowo wybudowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami.

Share